Kuijpers Genealogie

Afstammelingen van Jacob Cuypers

- Derde generatie -

 

3.1. Jacop Adriaan (Jan) Jacopsen Cuyper, zoon van Adriaan Jacobse Cuypers is geboren vermoedelijk kort na 1585 in 's Gravenmoer of in de omgeving daarvan. Hij is overleden tussen 1620 en 1629 in 's Gravenmoer.

Jacob was turfschipper met percelen 'moer' in Loon op Zand en Dongen, waarvan hij de turf verkocht en vervoerde in zijn eigen geubel, een turfschip dat gebouwd is in 's Gravenmoer.

Jacop Adriaan (Jan) trouwde [1] met Catharina Peetersdr Rutten, dochter van Lenaert Peetersz Rutten en Dingena Sijmen Jan Coppendr Schuermans (Verschuer). Catharine is vóór 1611 overleden.

Ze woonden in het huis met grond dat Jacop kocht van zijn vader en ze hadden drie koeien en een vaars.
Hun gezin telde 3 kinderen. Als hun grootvader Lenaert Rutten overlijdt in 1911, zijn hun drie zonen nog minderjarig. In 1620 is één van hen overleden. De twee anderen, Jan en Sijmen, deelden mee in de erfenis van hun grootmoeder Digna Schuermans. In 1628 zijn deze jongens meerderjarig (Bron: Schepenbank 's Gravenmoer).

> 4.1 M i Jan Jacopsen Cuyper is vóór 1605 geboren in 's Gravenmoer.
> 4.2 M ii Sijmen Jacopsen Cuyper is vóór 1605 geboren.
  4.3 O iii Kind van Jan Jacopsen Cuyper is vóór 1611 geboren en overleden tussen 1611 en 1620.

 

De voortijdige dood van zijn vrouw Catharina noopte Jan tot het zoeken van een nieuwe vrouw en moeder voor zijn kinderen.
Jan Jacopsen trouwde [2] met Anneken Gijsbreghts na 1618.

In 1628 telde hun gezin 5 kinderen, vier zonen en een dochter, allen nog minderjarig:

>> 4.4 M i Gijsbert Jacobs Cuijpers is omstreeks 1615 geboren.
  4.5 M ii Zoon is geboren tusssen 1616 en 1618.
  4.6 M iii Adriaen Jacobsen Cuyper is geboren na 1619.
  4.7 V iv ? Margrita Jacobsdr (Grietje) Cuyper is naar alle waarschijnlijkheid het vierde kind en zij is omstreeks of na 1620 geboren. Grietje is overleden op 9 april 1662 in 's Gravenmoer en aldaar ook begraven.
  4.8 M v Zoon is geboren omstreeks of na 1622.

 

Begin Eerste Volgende Volgende Laatste

Achternamenlijst | Namen index