Kuijpers Genealogie

Afstammelingen van Jacob Cuypers

- Vierde generatie -

 

4.1. Jan Jacopsen Cuyper, zoon van Jacop Adriaan (Jan) Jacopsen Cuyper is geboren vóór 1605 in 's Gravenmoer. Hij werd een bekend man in 's Gravenmoer. Hij is overleden in 1660 in 's Gravenmoer.

Jan trouwde met Anna Jansen (Anneke) Cruijs, dochter van Jan Cruijs en Adriaentken Adriaans Pharo, omstreeks 1628 in 's Gravenmoer.

In 1632 wordt vermeld dat hij getrouwd was met Anneken Janssen Cruijs. Ook zij kwam ook uit een schippersfamilie (een van haar broers was schipper in 's Gravenhage).
In november 1628 koopt hij een stede met huis, hof en erf in het midden van het dorp. Het staat op de Plaets, ook nu nog het centrum van het dorp bij de kerk. Het is het voormalige huis van de stadhouders en heemraden van
's Gravenmoer en heeft (in een vermelding van 1665) vier schouwen en een eigen bakoven. Hij kocht het voor de prijs van 1.500,00 gulden, in vijf termijnen te voldoen.
In dit pand vestigde hij zijn herberg "De Prins", waar het bestuur van 's Gravenmoer zijn rechtdagen hield. De vroegste vermelding van deze herberg stamt uit 1635.

In augustus 1638 zijn ze allebei ziek en maken voor de zekerheid hun testament op:
Testament van en gepasseerd ten huize aan de Plaatse alhier van Jan Jacopssen Kuijper en Anneken Janssen Buijs, echtelieden, beiden ziek te bed. Langstlevende mag alles in eigendom behouden, doch moet de zes kinderen t.w. Jan, Jacop, Lijntjen, Adriaen, Adriaentjen en Leendert en alle eventuele later nog geboren wordende kinderen alimenteren, school laten gaan en handwerk laten leren en bij hun meerderjarigheid elk nog f 18,- uitkeren, in ieder geval f 108,- tezamen. Mochten alle kinderen overlijden dan moet langstlevende aan erfgenamen eerstervende f 150,- eens uitreiken, waarmede zij verder zijn uitgesloten uit gehele boedel.

Daardoor zijn de namen van de kinderen, die zij op dat moment hebben, bekend.

Jan Jacopsen was ook eigenaar van een schip waarmee hij waarschijnlijk turf of rijshout vervoerde en verhandelde. Deze handel was lucratief en de welvaart bracht ook verantwoordelijkheid met zich mee.
In het dorp 's Gravenmoer heeft hij verschillende functies vervuld: In 1637 was hij borgmeester, in 1642/43 armmeester, van 1642 tot 1645 heemraad (schepen) en in 1644/45 weer armmeester.
Er waren toch ook regelmatig geldproblemen:
- Op 30 april 1641 had hij een schuld van f. 400,00 (à 6,25%) aan een brouwer wegens voorgeschoten geld en geleverde bieren, waaraan hij zijn woonstede met huis, hof en landerijen als onderpand verbond.
- Op 16 maart 1652 had hij opnieuw een schuld aan een brouwer van f. 637,00 (à 5%), waar hij opnieuw zijn bezittingen aan verbond.

Op 5 maart 1660 wordt een testament gemaakt door Anna Cruijs, zijn weduwe:
Zij prelegateert aan Cathalijn haar oudste dochter een bed met toebehoren in de voorkamer aan Adriaena haar dochter eveneens een bed met toebehoren in de grote keuken alwaar zij op ligt en aan beide dochters al haar kleding.

Direct daarna overlijdt zij en een week later wordt hun nalatenschap geïnventariseerd en er wordt beslag gelegd op de boedel op verzoek van Adriaen van den Ouwenlande, gewezen brouwer in Breda:
Meubilair e.d. in de grote kamer, in de kleine keuken, in de grote keuken, in de voorkamer, op de moos, in 't achterhuis, een aakje met een "vaarschou".
De erfgenamen worden gewaarschuwd dat zij niets mogen verkopen. Jan Jacobsen had dus een "insolvente boedel" nagelaten; hij was failliet.
Op 1 januari 1661 werden huis, hof en land door de curateurs verkocht voor f. 1531,00. In termijnen te betalen, de laatste betaling vond plaats in mei 1668. Op 5 maart 1661 ontvingen de curateurs nog een nabetaling van het dorp van 11 gulden en 9 stuivers wegens vertering door burgemeesters, weegmeesters en naburen in dorpszaken in deze herberg "De Prins". In dat bedrag was tevens 5 gulden inbegrepen wegens kamerhuur van de schoolmeester die hier onderdak vond toen de school in 1659 herbouwd werd.
Bij de plundering van het dorp in 1672 werd ook dit huis door de Fransen in brand gestoken, maar het werd later weer herbouwd.

Hun gezin telde, zoals eerder gesteld, 6 kinderen:

  5.1 M i Jan Jansse Cuyper is geboren omstreeks 1629. Hij is overleden in 1654.
        Jan trouwde met Engeltken Jochumssen Rutten vóór 1648 in 's Gravenmoer.
  5.2 M ii Jacob Jansse Cuijpers is geboren omstreeks 1632.
  5.3 V iii Catharina Jansse (Lijntken) Cuijpers is geboren vóór 1638.
  5.4 M iv Adriaan Janssen Cuijpers is geboren vóór 1638.
  5.5 V v Adriana Jansse Cuijpers is geboren na 1638. Ze is op jonge leeftijd overleden.
  5.6 M vi Leendert Jansse Cuijpers is geboren omstreeks 1645.
> 5.7 V vii Adriana Janse Cuyper(s) is geboren omstreeks 1648 in 's Gravenmoer.

 

4.2. Sijmen Jacopsen Cuyper, zoon van Jacop Adriaan (Jan) Jacopsen Cuypers is geboren omstreeks 1600 in 's Gravenmoer. Hij is overleden vóór 1676.

Sijmen is moeilijk te traceren. Tot dusver is slechts een vermelding van hem gevonden uit 1633/34. Het is niet bekend met wie hij was getrouwd, maar het is aannemelijk dat de schipper Jan Sijmense Kuiper, die in de kerk van 's Gravenmoer werd begraven, een zoon van hem was.

Sijmen was dus getrouwd en hun gezin telde waarschijnlijk 4 kinderen:

  5.8 V i Jacob Sijmense Cuijpers is geboren op 14 april 1631. Hij is 65 jarige leeftijd overleden op 14 februari 1697 in 's Gravenmoer. Hij is begraven in de kerk in 's Gravenmoer.
Dit is de grafsteen in de kerk van 's Gravenmoer.

"HIER LEYT BEGRAVEN DEN EERSAMEN VROMEN
YACOP SYMONSEN CUIPER SCHIPPER YN SYN LEVEN
OUT SYNDE 65 YAREN EN 10 MAENDEN
STERF DEN 14 FEBREWARY 1697"
.

Klik op de foto voor een vergroting.
  5.9 M ii Ariaen Sijmense Cuijpers.
  5.10 M iii Leendert Sijmense Cuijpers.
> 5.11 M iv Jan Sijmensen Cuijpers is geboren geboren op 30 maart 1644.

 

4.4. Gijsbert Jacobs Cuijpers, zoon van Jacop Adriaan (Jan) Jacopsen Cuypers is omstreeks 1615 geboren en in ieder gebal na 1611. Hij is overleden vóór 1672.

Hij is vernoemd naar zijn grootvader van moederskant. Hij was in 1628 nog minderjarig (dwz jonger dan ca 25 jaar)
Deze Gijsbrecht Jacobs Cuijper(s), die visser van beroep was, is de stamvader van de familietak die uiteindelijk terechtkomt in Charlois en van daaruit uitwaaiert over Nederland, Europa en de rest van de wereld.

Gijsbert trouwde [1] met Heijltken Willem Claes Meeusen omstreeks 1637.
Heijltken is kinderloos overleden omstreeks 1638.

Gijsbert trouwde [2] met Peerke Aerden na 1637.

Toen het dorp in het jaar 1672 verwoest werd door de Franse troepen, was zij al weduwe en woonde aan de Hoofdstraat no 33a in "een huisje met een schouw en een eigen bakoven". Het huis en het achterhuis waren door de Franse soldaten verbrand en werden later door haar weer herbouwd.
Peerke is overleden vóór 12 mei 1691.

Hun gezin telde 3 kinderen:

  5.12 V i Jenneken Gijsbregts Cuijpers.
        Jenneken trouwde met Cornelis Pietersen Huijsman vóór september 1691. Zij vestigden zich niet in 's Gravenmoer, maar ze waren regelmatig doopgetuigen bij familieleden in Hoeven en Oosterhout in 1675,1689 en 1691.
>> 5.13 M ii Jacob Gijsberts Cuijper(s) is geboren omstreeks 1645 in 's Gravenmoer.
  5.14 V iii Maria Gijsbertsdr Cuijpers is geboren omstreeks 1648 in 's Gravenmoer. Maria is overleden in 1695 in 's Gravenmoer.
        Maria trouwde met Adam Anthonisz. Canters, zoon van Anthonis Adriaensz Canters en Stijntken Augerstijnsdr Verhagen, op 29 april 1674 in 's Gravenmoer. Ze zijn op 5 april 1674 in
's Gravenmoer in ondertrouw gegaan.
Adam is geboren omstreeks 1644 in 's Gravenmoer. Hij is overleden op 6 september 1704 in
's Gravenmoer.
Adam was eerder weduwnaar van Maria Adriaensdr Hulst (geb.1645, getr.~1670, overl.<1674).

 

Begin Eerste Volgende Volgende Laatste

Achternamenlijst | Namen index