Kuijpers Genealogie

Afstammelingen van Jacob Cuypers

- Vijfde generatie -

 

5.7. Adriana Janse Cuyper(s), dochter van Jan Jacopsen Cuyper, is geboren omstreeks 1648 in 's Gravenmoer. Ze is overleden na 1706 in Oosterhout.

Adriana trouwde met Jan Willemsen Vermeulen op 19 augustus 1674 in Oosterhout, nadat zij op 4 augustus 1674 in Oosterhout in ondertrouw waren gegaan.
Jan is overleden vóór 1706.

Hun gezin telde 7 kindenen, waarvan we er 1 noemen i.v.m. zijn toekomstige familierelatie:

  6.1 M i Willem Jansz (Willems) Vermeulen is gedoopt op 12 april 1682 in Oosterhout. Hij is overleden na 1719.

 

5.11. Jan Sijmensen Cuijpers, zoon van Sijmen Jacopsen Cuyper, is geboren geboren op 30 maart 1644.
Hij was, volgens een acte uit 1699 (RA Waspik), rijsschipper en vervoerde dus rijshout naar Zeeland en Zuid Holland, waar het werd gebruikt voor versterking van de dijken. Hij is op 63 jarige leeftijd aan boord van zijn schip overleden op 28 februari 1708. Zijn zoon Sijmen meldde op 2 maart dat het lichaam van zijn vader naar 's Gravenmoer was gebracht om daar te worden begraven.

Jan trouwde met Jenneke Coenen van Hasselt, dochter van Coenraet Janssen Smith van Hasselt en Maycken Jansen Cruijs, op 27 oktober 1675 in 's Gravenmoer, nadat ze op 7 oktober 1675 in 's Gravenmoer in ondertrouw waren gegaan.
Jenneke is geboren op 10 mei 1645 in 's Gravenmoer. Ze is op 83 jarige leeftijd overleden op 27 december 1733 in 's Gravenmoer.

 

Dit is hun gezamenlijke grafsteen in de kerk van 's Gravenmoer.

"HIER LEYT BEGRAEVEN JAN SYMONSSE CUYPERS
IN SYN LEEVEN SCHIPPER EN COOPMAN VAN SYNEN STEYL
GEBOOREN INT JAER ONSES HEEREN 1644 DEN 30 MARTIUS
ENDE GESTORVEN IN HET JAER 1708 DEN 28 FEBRIARY
OUT 63 JAAR 10
MAANDEN 29 DA".

Klik op de foto voor een vergroting.

Hun gezin telde 10 kinderen:

  6.2 M i Sijmen Jan Cuijpers is gedoopt op 16 december 1676 in 's Gravenmoer.
Doopgetuigen: Arien Sijmens Cuypers, Coenraet Janssen Smith van Hasselt.
Hij is op 68 jarige leeftijd overleden op 30 januari 1745 in 's Gravenmoer.
  6.3 V ii Catharina Jans (Kaatlijn) Cuijpers is gedoopt op 27 maart 1678 in 's Gravenmoer.
Doopgetuige: Koen Janse van Hassel.
        Kaatlijn trouwde met Willem Jansz (Willems) Vermeulen vóór 1706.
  6.4 V iii Cornelia Janse Cuijpers is geboren op 5 oktober 1679 en gedoopt op 15 oktober 1679 in
's Gravenmoer. Ze is op 51 jarige leeftijd overleden op 28 juli 1731 in Dordrecht. Ze werd begraven in de kerk van 's Gravenmoer.
        Cornelia trouwde met Jan van der Kemp, zoon van Gijsbert van der Kemp en Adriana Bax (Bacx), nadat ze op 9 juli 1713 waarschijnlijk in Dordrecht in ondertrouw waren gegaan, waar ze zich ook vestigden.
Jan is overleden na 1729. Jan was waarschijnlijk al weduwnaar van Dingena (Dina, Dingna) van Drongelen (geb.~1675, overl.<1714)
  6.5 M iv Coenraed Jan Cuijpers is geboren op 8 augustus 1682 in 's Gravenmoer. Hij is vroegtijdig overleden vóór februari 1684 in 's Gravenmoer.
  6.6 V v Maria Jan (Mariken Jans) Cuijpers is geboren op 8 augustus 1682 in 's Gravenmoer. Ze was de tweelingzuster van Coenraed Jan. Maria is op 48 jarige leeftijd overleden op 17 april 1731 in 's Gravenmoer. Ze bleef ongetrouwd.
Dit is de grafsteen in de kerk van 's Gravenmoer.

"HIER LEYT BEGRAAVN DE EERSAAME YONGE DOGHTER
MARIKE YANSE KUYPERS STERFT DEN 17 APRIL 1731
OUT 48 YAARE 8 MAANDE EN 10 DAAGEN "
.

Klik op de foto voor een vergroting.
  6.7 M vi Koenraet Jansse Cuijpers is gedoopt op 2 februari 1684 in 's Gravenmoer.
Doopgetuigen: Jan Koenraets van Hassel en Arien Sijmense Cuypers.
Koenraet is vroegtijdig overleden vóór februari 1686 in 's Gravenmoer.
  6.8 M vii Johannes Jan Cuijpers is gedoopt op 3 februari 1686 in 's Gravenmoer.
Doopgetuige: Leendert Sijmense Cuypers.
Johannes is vroegtijdig overleden vóór 1690.
> 6.9 M iix Coenraet Jansse Cuijpers (Kuijpers) is gedoopt op 3 februari 1686 in 's-Gravenmoer. Hij was de tweelingbroer van Johannes.
Wegens zwakke gezondheid werden hij en zijn broer thuis gedoopt. Getuigen hierbij waren: Thijs Baert, Pieter Senssen Jongepier, Jan Meets, Pieter de Wint en Leendert Sijmense Cuypers.
  6.10 V ix Johanna Jan Cuijpers is geboren op 30 juli 1688 in 's Gravenmoer.
Doopgetuigen: Willem Benck, Johannes Schoonhoven.
Ze bleef ongetrouwd. Johanna is op 40 jarige leeftijd overleden op 3 april 1729. Ze is begraven in 's Gravenmoer.
  6.11 M x Johannes Jan Cuijpers is gedoopt op 3 september 1690 in 's Gravenmoer.
Doopgetuige: Jan Janse Brouwer.

 

5.13. Jacob Gijsberts Cuijper(s), zoon van Gijsbert Jacobs Cuijpers is geboren omstreeks 1645 in 's Gravenmoer. Jacob was visser van beroep. Hij is op 61 jarige leeftijd overleden op 5 mei 1706 in 's Gravenmoer.

Hij trouwde met Cornelia Huberts Bogaert (Boomgaart), dochter van Huibrecht Cornelissen en Adriaentken Peetersen Puijs, op 10 mei 1671 in 's Gravenmmoer nadat ze op 11 april 1671 in 's Gravenmoer in ondertrouw waren gegaan.

huwelijksinschrijving 1671 's Gravenmoer

Een paar jaar na zijn huwelijk kocht hij een huisje aan de dijk met een hofje, voor f. 80,- kontant. In 1691 erfde hij het naburige stuk land van zijn vader.
In 1685 kocht hij een groter huis met hof en landerijen. De koopsom van f. 633,- betaalde hij in 3 termijnen, de laatste in oktober 1686. In dit huis heeft hij tot zijn dood in 1706 gewoond, en zijn weduwe woonde er tot 1735. Toen verkocht ze het huis met erf en land voor f.140,-.

In 1692 was Jacob Burgemeester van 's Gravenmoer en in 1705 en 1706 was hij armmeester.
Dit waren (ere)functies, waarvoor men (in tweetal) werd aangewezen door de ambachtsheer. De burgemeesters, of Borgmeesters waren verantwoordelijk voor de openbare werken en de financiën van het dorp. Ze waren beëdigd en moesten na afloop rekenschap afleggen aan schout en schepenen. Als de boekhouding niet klopte, waren zij persoonlijk aansprakelijk. Armmeesters waren verantwoordelijk voor de bedeling en het onderhoud van arme mensen, het innen van huren en cijnzen van de H. Geest of Grote Armen, en het onderhoud van de eigendommen van het armbestuur.

Jacob en Cornelia waren officieel lidmaten van de "Nederduits Gereformeerde" kerk, evenals alle latere leden van de familie Kuijpers.

Cornelia is geboren in 's Gravenmoer. Ze is overleden na april 1735.

Hun gezin telde 7 kinderen:

  6.12 V i Cornelia Cuijpers (Kuijpers).
  6.13 V ii Anna Jacobse Cuijpers (Kuijpers). Ze is in 1691 vertrokken naar Roosendaal met een door de kerk afgegeven attestatie.
>> 6.14 M iii Gijsbert Jacobsen (Gijsbregt Jacob) Kuijpers (Cuijpers) is gedoopt op 18 augustus 1675 in
's Gravenmoer. Doopgetuige was Jenneke Gijsbregts Kuiper.
Doopinschrijving 1675
  6.15 V iv Adriaantje Jacob (Arientje) Cuijper (Kuiper) is gedoopt op 5 maart 1679 in 's Gravenmoer.
Doopgetuige was Adriaantje Puis. Arientje is overleden vóór 1717.
        Arientje trouwde met Arien Janse van Peer, zoon van Jan Gerritsen van Peer (Zeeldraeijer) en Ariaentje Helligers, op 16 augustus 1699 in 's Gravenmoer nadat ze op 1 augustus 1699 in
's Gravenmoer in ondertrouw waren gegaan.
Arien is geboren in Capelle en gedoopt op 11 juli 1677 in 's Grevelduin Capelle. Nadat hij weduwnaar was geworden trouwde Arien op 16 januari 1718 in 's Grevelduin Capelle met Maria Cornelisse Mouthaan (geb.1686).
  6.16 V v Eva Cuijper(s) (Kuipers) is geboren in juni 1682 in 's Gravenmoer. Op de doopakte zijn de namen van de getuigen helaas onleesbaar. Eva is overleden vóór 1688 in 's Gravenmoer.
  6.17 V vi Catharina Cuijper.
  6.18 V vii Eva Jacobsen Cuijper(s) is geboren in 1688 in 's Gravenmoer. Ze is gedoopt op 18 januari 1688 in 's Gravenmoer.
        Eva trouwde met Nicolaus van der Mast op 26 juni 1718 in 's Gravenmoer, nadat ze op 10 juni 1718 in 's Gravenmoer in ondertrouw waren gegaan.

 

Begin Eerste Vorige Volgende Laatste

Achternamenlijst | Namen index