Kuijpers Genealogie

Afstammelingen van Jacob Cuypers

- Achtste generatie - Hollande tak -

 

Tussen 1760 en 1790 woonden in 's Gravenmoer de families van de broers Gijsbert en Cornelis Kuijpers, de oudste zoons van Cornelis Kuijpers en Sijke Kop. Ze waren getrouwd met twee zusters. Ze kregen ieder een hele rits kinderen.

De regels voor de vernoeming van kinderen waren strikt: de eerste zoon werd vernoemd naar de vader van de man, de eerste dochter naar de moeder van de vrouw; dan kwam de vader van de vrouw, daarna de moeder van de man. Verder konden de grootouders of de ooms en tantes worden vernoemd. Een gestorven familielid had vaak voorrang bij de vernoeming.

Het is daarom dat we bij de kinderen van de broers Gijsbert en Cornelis de zelfde voornamen tegenkomen.

Het gebruik van de patroniemen was in dit geval natuurlijk zeer functioneel. Zo kon je Maria Gijsbert (Gijsbertsdochter) en Maria Cornelis (Cornelisdochter) uit elkaar houden, maar het duizelt je toch als je bedenkt dat Cornelis Gijsbert en Gijsbert Gijsbert de zoons waren van Gijsbert Cornelis en dat Cornelis Cornelis en Gijsbert Cornelis de zoons waren van Cornelis Cornelis.

 

8.7. Gijsbert Cornelisse Kuijpers (Cuijpers), zoon van Cornelis Gijsbreghtse Kuijpers (Cuijpers), is gedoopt op
9 augustus 1733 in 's Gravenmoer. Hij is op 74 jarige leeftijd overleden op 12 augustus 1807 in 's Gravenmoer.

Hij trouwde met Jacomijna Obring (Obrink), dochter van Johannes (Jan) Obrink (Oberink)(Obrinck) en Maria Jansen van Seters (Seeters), op 14 januari 1759 in 's Gravenmoer. Vader Jan Obrink was afkomstig uit Varsseveld en van beroep was hij ruiter in het leger.
Jacomina is gedoopt op 4 mei 1738 in 's Gravenmoer. Ze is op 89 jarige leeftijd overleden op 15 oktober 1827 in
's Gravenmoer.

Toen hij trouwde was Gijsbert Cornelisse nog schippersknecht, maar later werd hij visser van beroep. In de periodes 1782-1783, 1792-1795 en 1798-1805 was hij armmeester en in de periode 1794-1795 was hij tevens schepen van 's Gravenmoer.

In 1768 treffen we de handtekening van Gijsbert Cornelisse Kuijpers aan in het gaardersboek van 's Gravenmoer. Later zou hij zijn handtekening nog vele malen moeten zetten in zijn functies van armmeester en schepen.
In dit specifieke geval tekende hij het gaardersboek na de aangifte van het overlijden van zijn vader.

Hun gezin telde 9 kinderen:

  9.1 M i Cornelis Gijsbert Kuijpers is gedoopt op 11 november 1759 in 's Gravenmoer.
Doopgetuige: Johanna van Gool, huijsvrouw van Cornelis Kuijpers.
Cornelis is, slechts 1 dag oud, overleden op 12 november 1759 in 's Gravenmoer.
  9.2 V ii Maria Gijsbert Kuijpers is geboren op 19 oktober 1760 in 's Gravenmoer en aldaar gedoopt op 26 oktober 1760.
Doopgetuige Hendrina Obrink.
Maria is op 40 jarige leeftijd overleden op 24 september 1801 in 's Gravenmoer en aldaar begraven op 29 september 1801.
        Maria trouwde met Cornelis Anthonij Blom, zoon van Antonie Jansz Blom (ook Heijblom) en Cornelia Cornelisdr van Eersel, op 31 maart 1782 in 's Gravenmoer nadat ze aldaar op 15 maart 1782 in ondertrouw waren gegaan.
Cornelis is gedoopt op 5 oktober 1755 in 's Gravenmoer. Hij is op 82 jarige leeftijd overleden op 17 april 1838 in 's Gravenmoer.
  9.3 V iii Seijke Gijsbert Kuijpers (Cuijpers) is geboren op 23 december 1762 in 's Gravenmoer en gedoopt op 25 december 1762.
Doopgetuige: Johanna Ketelaar (van Gool), huisvrouw van Cornelis Kuijpers.
Seijke is op 38 jarige leeftijd overleden op 8 december 1801 in 's Gravenmoer.
  9.4 V iv Johanna Gijsbert Kuijpers is gedoopt op 10 november 1765 in 's Gravenmoer. Ze is op 41 jarige leeftijd overleden in 1807.
        Cornelia trouwde [1] met Adriaan van Dalen, zoon van Pieter van Dalen en Catharina Seters (Seeters), op 10 juni 1787 in 's Gravenmoer nadat ze aldaar op 25 april 1787 in ondertrouw waren gegaan.
Adriaan is gedoopt op 30 maart 1764 in 's Gravenmoer. Hij is op 35 jarige leeftijd overleden op 15 maart 1799 in 's Gravenmoer en aldaar begraven op 19 maart 1799.
        Cornelia trouwde [2] met Adriaan Adriaanse van Loon op 22 oktober 1800 in 's Gravenmoer nadat ze aldaar op 10 oktober 1800 in ondertrouw waren gegaan.
  9.5 M v Cornelis Gijsbert Kuijpers (Cuijpers) is geboren op 16 december 1768 in 's Gravenmoer en aldaar gedoopt op 18 december 1768.
Doopgetuige: Cornelia Kuijpers.
  9.6 V vi Jacomijna Gijsbert Kuijpers is geboren op 25 maart 1772 in 's Gravenmoer en aldaar gedoopt op 29 maart 1772.
Doopgetuige: Hendrina Jan Obrink.
Jacomijna is op 66 jarige leeftijd overleden op 25 maart 1838 in 's Gravenmoer.
        Jacomina had enige tijd een relatie [1] met Joseph Bondi, een sergeant in het (Duitse) leger. In 1797 kreeg zij een kind van hem, dat werd gedoopt als Johannes Bondi.
Klik op de afbeelding voor een grote leesbare versie van de geboorteaangifte van het 'in onecht geteelde' kind Joseph Bondi.

Desondanks trouwde ze daarna [2] met Meeuwis Mouthaan, zoon van Adriaan Mouthaan en Anna van Iersel. Meeuwis was 'Batelier' oftewel schipper.
Meeuwis is geboren op 1 oktober 1767 in 's Gravenmoer. Hij is op 62 jarige leeftijd overleden op 5 juni 1830 in 's Gravenmoer.
  9.7 M vii Gijsbert Gijsbert Kuijpers is geboren op 3 augustus 1774 in 's Gravenmoer en aldaar gedoopt op 7 augustus 1774. Hij is op 11 jarige leeftijd overleden op 22 april 1786 in 's Gravenmoer en aldaar begraven op 27 april 1786.
  9.8 M iix Jan (Johannes) Gijsbert Kuijpers is geboren op 7 mei 1777 en gedoopt op 11 mei 1777 in 's Gravenmoer.
Klik op de afbeelding voor een grote leesbare versie van de doopinschrijving.
Doopgetuige: Catharina van Zeters , huijsvrouw van Pieter van Daalen.
Jan is op 7 jarige leeftijd overleden op 6 maart 1785 in 's Gravenmoer.
  9.9 M ix Dirk Gijsbert Kuijpers is geboren op 25 april 1781 in 's Gravenmoer en aldaar gedoopt op 29 april 1781.
Doopgetuige: Maria, huijsvrouw van Adriaan Kop.
Dirk is, slechts 20 dagen oud, overleden op 15 mei 1781 in 's Gravenmoer en aldaar begraven op 18 mei 1781.

 

8.8. Cornelis Cornelisse Kuijpers (Cuijpers), zoon van Cornelis Gijsbreghtse Kuijpers (Cuijpers), is geboren op
4 maart 1736 in 's Gravenmoer. Jacob is op 78 jarige leeftijd overleden op 06 mei 1814 in 's Gravenmoer.

Hij trouwde met Henderina Jan Obrink (Obring), dochter van Johannes (Jan) Obrink (Oberink)(Obrinck) en Maria Jansen van Seters (Seeters) op 22 januari 1764 nadat ze op 6 januari 1764 in 's Gravenmoer in ondertrouw waren gegaan.
Hendrina is geboren op 14 april 1737 in 's Gravenmoer. Ze is op 57 jarige leeftijd overleden op 29 augustus 1794 in
's Gravenmoer en aldaar begraven op 02 september 1794.

Cornelis Cornelisse Kuijpers was, bij uitzondering, landbouwer. Onder de huwelijksmelding in het Gaarder(belasting)boek staat de handtekening van Cornelis.

Klik op de afbeelding voor een grote leesbare versie van de huwelijksinschrijving in het gaardersboek van 's Gravenmoer.

In het najaar van 1794 heerst in 's Gravenmoer de besmettelijke ziekte "van de loop", ook wel "de roode loop" genoemd. Het was waarschijnlijk een vorm van dysenterie. Verschillende mensen in het dorp overleden hieraan, waaronder Hendrina, de vrouw van Cornelis en hun dochter Sijke.

Hun gezin telde 10 kinderen:

> 9.10 M i Cornelis Cornelis Kuijpers is gedoopt op 7 oktober 1764 in 's Gravenmoer.
Doopgetuige: Cornelis Kuijpers, de vader van de dopeling.
  9.11 V ii Maria Cornelis Kuijpers is geboren op 13 september 1766 in 's Gravenmoer en aldaar gedoopt op 14 september 1766.
Doopgetuige Jacomijn Obrink.
Maria is op 77 jarige leeftijd overleden op 19 maart 1844 in 's Gravenmoer.
        Maria trouwde met Gerrit Schaap, zoon van Peeter (Pieter) Schaap en Catharina Vermeulen, op 3 juni 1792 in 's Gravenmoer nadat ze aldaar op 18 mei 1792 in ondertrouw waren gegaan.
Gerrit is overleden op 19 oktober 1847.
  9.12 V iii Sijken Cornelis Kuijpers is geboren op 1 december 1768 in 's Gravenmoer en aldaar gedoopt op 4 december 1768.
Doopgetuige: Dingena van Gool.
Sijken had enige tijd een relatie met Johannes van der Mast en van hem krijgt ze in 1792 een buitenechtelijk kind. De vader staat vermeld in de doopaantekening, maar ze zijn daarna niet getrouwd.
Klik op de afbeelding voor een grote leesbare versie van de geboorte-inschrijving van het buitenechtelijke kind.
Twee jaar later krijgt Sijken opnieuw een kind, nu zonder vermelding van de vader. Direct na de geboorte van dit kind is Sijken op 25 jarige leeftijd overleden op 9 september 1794. Het kind zelf overlijdt een maand later.
  9.13 M iv Joannes Cornelis Kuijpers is gedoopt op 6 oktober 1771 in 's Gravenmoer.
Doopgetuige: Jacomijn Kuijpers.
Joannes, die winkelier was, is op 48 jarige leeftijd overleden op 23 maart 1820 in 's Gravenmoer.
        Joannes trouwde met Catharina Schaap, dochter van Peeter (Pieter) Schaap en Catharina Vermeulen, op 20 april 1807 in 's Gravenmoer.
Catharina is geboren op 25 november 1765 in 's Gravenmoer en aldaar gedoopt op 1 december 1765. Ze is op 57 jarige leeftijd overleden op 17 januari 1823 in 's Gravenmoer.
  9.14 V v Soetje Cornelis Kuijpers werd geboren op 30 oktober 1774 in 's Gravenmoer. Ze is aldaar gedoopt op 6 november 1774.
Doopgetuige was Cornelia Kuijpers.
Soetje is op 71 jarige leeftijd overleden op 31 oktober 1846 in 's Gravenmoer.
        Soetje trouwde met de Duitser Samuel Schmidt (Smit) op 14 oktober 1795 in 's Gravenmoer nadat ze aldaar op 26 september 1795 in ondertrouw waren gegaan.
Samuel was soldaat, mogelijk van de Duitse huurtroepen. Ze verhuisden naar Breda.
Klik op de afbeelding voor een grote leesbare versie van de inschrijving van het huwelijksvoornemen.
Samuel is geboren omstreeks 1770 in Neu Saarwerden in Duitsland. Hij op 40 jarige leeftijd overleden en is begraven in 1810 in Roosendaal.
  9.15 V vi Jacomijn Cornelis Kuijpers is geboren op 5 maart 1777 in 's Gravenmoer en aldaar gedoopt op 9 maart 1777.
Klik op de afbeelding voor een grote leesbare versie van de doopinschrijving.
Doopgetuige: Jacomijn van As, huijsvrouw van Ruth van der Dussen.
Jacomijn is op 8 jarige leeftijd overleden op 22 mei 1785 in 's Gravenmoer en aldaar begraven op 26 mei 1785.
>> 9.16 M vii Gijsbert Cornelis Kuijpers is geboren op 26 september 1779 in 's Gravenmoer.
  9.18 V iix Janna Cornelis Kuijpers is geboren op 16 januari 1784 in 's Gravenmoer en aldaar gedoopt op 18 januari 1784.
Doopgetuige: Maria Kuijpers, huijsvrouw van Cornelis Blom.

 

Begin Eerste Vorige Volgende Laatste

Achternamenlijst | Namen index