Stijnis Genealogie

Afstammelingen van Hermann Steenken


- Eerste Generatie -




De Jade is een rivier en een zeearm in Duitsland, gelegen tussen de mondingen van de Eems en de Wezer in de Noordzee. De zeearm maakt deel uit van de Waddenzee.
Het onbevaarbare riviertje de Jade ontspringt ten noorden van Oldenburg en stroomt na 22 kilometer in de Jadeboezem, die zich ter hoogte van Wilhelmshaven sterk versmalt. Vanaf hier heet de zeearm weer gewoon Jade, waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen de Binnenjade (Innenjade, zuidelijk van het eiland Mellum) en de Buitenjade (Aussenjade). Hier vloeit de stroom samen met die van de Wezer.

De plaats Jaderkreuzmoor ligt in het gebied Wesermarsch. De betekenis van -moor en -marsch laat zich raden. Het gebied was in de middeleeuwen één groot drassig moeras. Het riviertje de Jade zorgde voor de afvoer van overtollig moeraswater.
Net als in de Nederlandse polder Krimpenerwaard zorgde verkaveling en de aanleg van sloten en weteringen ervoor dat het gebied droger werd. Hierdoor onstonden er kleine nederzettingen van boerderijen in het gebied en is de veeteelt er gaan floreren tot op de dag van vandaag. Eén van die nederzettingen van toen draagt de naam Jaderkreuzmoor.

Melkhuisje in Jaderkreuzmoor
Het gebied wordt redelijk goed bezocht door campeerders.

Een veel geziene nering is het uitbaten van een melkhuisje. Daar zijn er velen van in de streek en ze zien er allemaal hetzelfde uit.

Deze staat in Jaderkreuzmoor.


1.1. Hermann Steenken werd geboren omstreek 1500 in Jadekreuzmoor in de streek Wesermarsch, Dld. Hermann was "Deichgeschworener" van het gebied rond Jaderkreuzmoor, een functie gelijk aan de Nederlandse "Dijkgraaf". Hij is op ca 70 jarige leeftijd omstreeks 1570 overleden in Jaderkreuzmoor.

Hij trouwde op ca 30 jarig leeftijd in 1530 met een vooralsnog onbekende vrouw.

Hun gezin telde één kind:

>> 2.1 M i Hinrich Steenken is geboren omstreeks 1535 in Jaderkreuzmoor, Wesermarsch, Dld.