Stijnis Genealogie

Afstammelingen van Philipp Steintuf


- Zesde Generatie -
6.1. Philipp Steintuf, zoon van N.N. Steintuf, is geboren omstreeks 1706 in Rastatt, Baden-Württumberg in Duitsland.

Resteert de vraag hoe vast te stellen is dat deze Philipp Steintuf dezelfde persoon is die in Papendrecht is getrouwd en de naam voerde: Philip Steijntus.

Een aanknopingspunt zou kunnen zijn dat, door het spreken in een Duist dialect, de klerk in Papendrecht de naam registreerde door hem fonetsch te interpreteren.
Ook zou het zo kunnen zijn dat de klerk de in de doopbijlage geschreven 'f' aan het einde van de naam interpreteerde als een 's'. De handgeschreven vorm van die twee letters tonen nogal veel gelijkenis in die periode.

Een ander aanknopingspunt is de uitspraak van Teunis Stijnis, smid te Giessen Oudkerk: "Ooit was ene Filippus Steyntus met de boot de Rijn komen afzakken en had zich in Tiel gevestigd, waar hij een stalhouderij dreef . . .". Als bijzonderheid werd daarbij verteld dat al zijn acht zonen paarden konden beslaan. Al was de plaatsnaam dan niet juist, het is toch significant dat een stroomafwaartse reis over de Rijn genoemd wordt.

Een sterk tegenargument is dat de opbouw van 3 generaties Steintuf bijna geheel theoretisch is, met veel aannames gebaseerd op de manier waarop kinderen vernoemd werden naar ouders en grootouders en doorspekt met historische feiten.

De zoektocht gaat verder. Ergens in een archief moet de originele trouwakte liggen met de daarbij behorende bijlagen. Eén van die bijlagen moet de geboortegegevens van Philip Steijntus bevatten en als die bijlage boven water komt dan pas weten we zeker of Philipp Steenken en Philip Steijntus één en dezelfde persoon zijn.


Klik op de papyrusrol om het vervolg te zien van 8 generaties Stijnis: