Stamboom Bal generatie 1

Afstammelingen van Arnoldus Joose (Bal)

    Eerste generatie   

Voor het laatst bijgewerkt op 9 maart 2021.

Er zijn nog twee eerdere generaties van de stamboom Bal , maar de gegevens daarvan zijn nog niet onweerlegbaar.
De oudst bekende stamvader moet de voornaam Aert hebben gehad die waarschijnlijk tussen 1630 en 1640 is geboren.
Hij trouwde met een voor ons nog onbekende vrouw en ze kregen een kind. Door het gebruik van patroniemen weten we dat het kind bekend was onder de naam Joos Aertse.
Joos Aertse trouwde met Pauline Cornelisse in 1683 te Bruinisse.
1.1. Arnoldus Joose, zoon van Joos Aertse, is gedoopt op 21 april 1686 te Bruinisse. Bij de doop waren de volgende getuigen aanwezig: ‘Peter’ Dignus Bal en Gabriël Marinusse Vloeijhil en ‘Meter’ Jacomijntie Cornelisse. Arnoldus is op 34-jarige leeftijd overleden en begraven op 7 april 1721 te Herkingen.
Het vermoeden bestaat dat zijn ouders vroegtijdig zijn overleden en dat de minderjarige Arnoldus dus is opgevoed in het gezin van zijn peetvader Dignus Bal en dat dit de reden is dat de naam Bal is toegevoegd bij latere generaties.
Arnoldus ging in ondertrouw (1) met Catelijntje Claes op 13 april 1709 te Bruinisse. Catelijntje is geboren omstreeks 1688 te Bruinisse. Ze is overleden vóór 1713 te Bruinisse.

Ze kregen samen het volgende kind:

2.1. [M] (i) Joost Arnoldusse Joose is geboren op 21 april 1709 te Bruinisse. Hij is op ca 12-jarige leeftijd overleden omstreeks 1721.


Arnoldus ging in ondertrouw (2) met Eva Wouters Sorge op 28 mei 1713 te Herkingen. Eva is geboren omstreeks 1688 en ook hier nemen we voorlopig aan dat zij geboren is in Herkingen op het eiland Overflakkee omdat een huwelijk meestal werd voltrokken in de geboorte- c.q. woonplaats van de bruid. Eva hertrouwde na de dood van Arnoldus en is overleden op 18 september 1744 te Herkingen.

Ze kregen samen de volgende kinderen:

2.2. [V] (ii) Wouterina Arnoldus (Bal) is gedoopt op 11 februari 1714 te Herkingen. Ze is overleden op 56-jarige leeftijd in 1770 te Bruinisse.
Wouterijntje trouwde (1) met Joost van der Pol op 9 februari 1736 te Herkingen. Joost is gedoopt op 6 september 1711 te Nieuwe Tonge.
Wouterijntje trouwde (2) met Cornelis Popering op 16 december 1746 te Bruinisse. Cornelis is gedoopt op 31 oktober 1724 te Bruinisse. Wouterijntje en Cornelis hadden samen 6 kinderen die allen in Bruinisse zijn geboren.

2.3. [V] (iii) Paulina Arnoldusse (Bal) is gedoopt op 23 februari 1716 te Herkingen. Ze is op 47-jarige leeftijd overleden in 1763 te Bruinisse.
Paulina trouwde met Cornelis Hendrikse Verhoek, zoon van Heijndrick Cornelisse Verhoek en Adriaantje Leenderts Hoogerwerf, op 5 mei 1744 te Bruinisse. Cornelis is gedoopt op 13 september 1705 te Bruinisse en aldaar in 1763 overleden.
2.4. [M] (iv) Paulus Bal is gedoopt op 25 september 1718 te Herkingen.

2.5. [M] (v) Cornelis Arnoldus (Bal) is gedoopt op 19 januari 1721 te Herkingen en aldaar na 8 maanden overleden op 13 oktober 1721.

Stamboom Bal generatie 1

Extrene links:

WieWasWie.nl

GaHetNa.nl

FamilySearch.com