Stamboom Kuijpers generatie 3

Afstammelingen van Jacob Cuypers

   Vorige of volgende generatie   

Voor het laatst bijgewerkt op 3 mei 2021.


2.1. Jacop Adriaen “Jan” Jacopsen Cuyper, zoon van Adriaan Jacobse Cuypers, is geboren vermoedelijk kort na 1585 te ’s Gravenmoer of in de omgeving daarvan. Jacob was turfschipper met percelen ‘moer’ in Loon op Zand en Dongen, waarvan hij de turf verkocht en vervoerde in zijn eigen geubel, een turfschip dat gebouwd is in ’s Gravenmoer. Hij is overleden tussen 1620 en 1629 te ’s Gravenmoer.
Jacop Adriaan (Jan Jacopsen) trouwde (1) met Catharine Lenaertsdr Rutten, dochter van Lenaert Peetersz Rutten en Dingena Sijmen Jan Coopendr Schuermans (Verschuer). Catharine is vóór 1611 overleden.
Ze woonden in het huis met grond dat Jacop kocht van zijn vader en ze hadden drie koeien en een vaars.

Ze kregen samen de volgende kinderen:

4.1. [M] (i) Jan Jacopsen Cuyper is geboren vóór 1605 te ’s Gravenmoer.
4.2. [M] (ii) Sijmen Jacopsen Cuyper is geboren vóór 1605.
4.3. [M] (iii) Kind van Jan Jacopsen Cuyper is geboren vóór 1611 en overleden tussen 1611 en 1620.

Als hun grootvader Lenaert Rutten overlijdt in 1611, zijn hun drie zonen nog minderjarig. In 1620 is één van hen overleden. De twee anderen, Jan en Sijmen, deelden mee in de erfenis van hun grootmoeder Dingena Schuermans. In 1628 zijn deze jongens meerderjarig (Bron: Schepenbank ’s Gravenmoer).

De voortijdige dood van zijn vrouw Catharina noopte Jan tot het zoeken van een nieuwe vrouw en moeder voor zijn kinderen.
Jan Jacopsen trouwde (2) met Anneken Gijsbreghts na 1614. In 1628 telde hun gezin 5 kinderen, vier zonen en een dochter, allen nog minderjarig.

Ze kregen samen de volgende kinderen:

4.4. [M] (i) Gijsbert Jacobs Cuijpers is geboren ca. 1615 .
4.5. [M] (ii) Zoon van Jan Jacopsen is geboren tussen 1616 en 1618.
4.6. [M] (iii) Adriaen Jacobsen Cuyper is geboren na 1619.
4.7. [F] (iv) ?Margrita Jacobsdr “Grietje” Cuyper is naar alle waarschijnlijkheid het vierde kind en zij is geboren omstreeks of na 1620. Grietje is op ca. 40-jarige leeftijd overleden op 9 april 1662 te ’s Gravenmoer en aldaar ook begraven.
4.8. [M] (v) Zoon van Jan Jacopsen is geboren omstreeks of na 1622.

Stamboom Kuijpers generatie 3

Externe links:

WieWasWie.nl

GaHetNa.nl

FamilySearch.org