Stamboom Kuijpers generatie 5

Afstammelingen van Jacob Cuypers

   Vorige of volgende generatie   

Voor het laatst bijgewerkt op 3 mei 2021.


5.7. Adriana Janse Cuyper, dochter van Jan Jacopsen Cuyper, is geboren omstreeks 1648 te ’s Gravenmoer Ze is overleden na 1706 in Oosterhout.
Adriana trouwde met Jan Willemsen Vermeulen op 19 augustus 1674 te Oosterhout, nadat zij op 4 augustus 1674 in Oosterhout in ondertrouw waren gegaan. Jan is overleden vóór 1706.

Ze kregen samen 7 kinderen, waarvan we er 1 noemen i.v.m. zijn toekomstige familierelatie:

6.1. [M] (i) Willem Jansz (Willems) Vermeulen is gedoopt op 19 augustus 1674 in Oosterhout. Hij is overleden na 1719.

5.11. Jan Sijmensen Cuijpers, zoon van Sijmen Jacopsen Cuyper, is geboren geboren op 30 maart 1644. Jan is overleden vóór 1706.
Hij was, volgens een akte uit 1699 (RA Waspik), rijsschipper en vervoerde dus rijshout naar Zeeland en Zuid Holland, waar het werd gebruikt voor versterking van de dijken. Hij is op 63 jarige leeftijd aan boord van zijn schip overleden op 28 februari 1708. Zijn zoon Sijmen meldde op 2 maart dat het lichaam van zijn vader naar ’s Gravenmoer was gebracht om daar te worden begraven.
Jan trouwde met Jenneke Coenen van Hasselt, dochter van Coenraet Janssen Smith van Hasselt en Maycken Jansen Cruijs, op 27 oktober 1675 te ’s Gravenmoer, nadat ze op 7 oktober 1675 in ’s Gravenmoer in ondertrouw waren gegaan. Jenneke is geboren op 10 mei 1645 te ’s Gravenmoer. Ze is op 83-jarige leeftijd overleden op 27 december 1733 te ’s Gravenmoer.

Dit is hun gezamenlijke grafsteen in de kerk van ’s Gravenmoer:


Dit is hun gezamelijke grafsteen in de kerk van ’s Gravenmoer.
“HIER LEYT BEGRAEVEN JAN SYMONSSE CUYPERS
IN SYN LEEVEN SCHIPPER EN COOPMAN VAN SYNEN STEYL
GEBOOREN INT JAER ONSES HEEREN 1644 DEN 30 MARTIUS
ENDE GESTORVEN IN HET JAER 1708 DEN 28 FEBRIARY
OUT 63 JAAR 10 MAANDEN 29 DA”
.

Ze kregen samen de volgende kinderen:

6.2. [M] (i) Sijmen Jan Cuijpers is gedoopt op 16 december 1676 te ’s Gravenmoer. Doopgetuigen: Arien Sijmens Cuypers, Coenraet Janssen Smith van Hasselt. Hij is op 68- jarige leeftijd overleden op 30 januari 1745 te ’s Gravenmoer
6.3. [V] (ii) Catharina Jans “Kaatlijn” Cuijpers is gedoopt op 27 maart 1678 te ’s Gravenmoer. Doopgetuige: Koen Janse van Hassel.
Kaatlijn trouwde met Willem Jansz (Willems) Vermeulen vóór 1706.
6.4. [V] (iii) Cornelia Jans Cuijpers is geboren op 5 oktober 1679 en gedoopt op 15 oktober 1679 te ’s Gravenmoer. Ze is op 51-jarige leeftijd overleden op 28 juli 1731 te Dordrecht. Ze werd begraven in de kerk van ’s Gravenmoer.
Cornelia trouwde met Jan van der Kemp, zoon van Gijsbert van der Kemp en Adriana Bax (Bacx), nadat ze op 9 juli 1713 waarschijnlijk in Dordrecht in ondertrouw waren gegaan, waar ze zich ook vestigden. Jan is overleden na 1729. Hij was waarschijnlijk al weduwnaar van Dingena (Dina, Dingna) van Drongelen (geb. ca. 1675, overl. <1714).
6.5. [M] (iv) Coenraed Jan Cuijpers is geboren op 8 augustus 1682 te ’s Gravenmoer. Hij is vroegtijdig overleden vóór februari 1684 te ’s Gravenmoer.
6.6. [V] (v) Maria Jan “Mariken Jans” Cuijpers is geboren op 8 augustus 1682 te ’s Gravenmoer. Ze was de tweelingzuster van Coenraed Jan. Maria is op 48-jarige leeftijd overleden op 17 april 1731 te ’s Gravenmoer. Ze bleef ongetrouwd.


De grafsteen in de kerk van ’s Gravenmoer.
“HIER LEYT BEGRAAVN DE EERSAAME YONGE DOGHTER
MARIKE YANSE KUYPERS STERFT DEN 17 APRIL 1731
OUT 48 YAARE 8 MAANDE EN 10 DAAGEN “
.

6.7. [M] (vi) Koenraet Jansse Cuijpers is gedoopt op 2 februari 1684 te ’s Gravenmoer. Doopgetuigen: Jan Koenraets van Hassel en Arien Sijmense Cuypers. Koenraet is vroegtijdig overleden vóór februari 1686 te ’s Gravenmoer.
6.8. [M] (vii) Johannes Jan Cuijpers is gedoopt op 3 februari 1686 in ’s Gravenmoer. Doopgetuige: Leendert Sijmense Cuypers. Johannes is vroegtijdig overleden vóór 1690.
6.9. [M] (viii) Coenraet Jansse Cuijpers is gedoopt op 3 februari 1686 te ‘s-Gravenmoer. Hij was de tweelingbroer van Johannes. Wegens zwakke gezondheid werden hij en zijn broer thuis gedoopt. Getuigen hierbij waren: Thijs Baert, Pieter Senssen Jongepier, Jan Meets, Pieter de Wint en Leendert Sijmense Cuypers.
6.10. [V] (ix) Johanna Jan Cuijpers is geboren op 30 juli 1688 te ’s Gravenmoer. Doopgetuigen: Willem Benck, Johannes Schoonhoven. Ze bleef ongetrouwd. Johanna is op 40 jarige leeftijd overleden op 3 april 1729. Ze is begraven te ’s Gravenmoer.
6.11. [M] (x) Johannes Jan Cuijpers is gedoopt op 3 september 1690 te ’s Gravenmoer. Doopgetuige: Jan Janse Brouwer.

5.13. Jacob Gijsberts Cuijper(s), zoon van Gijsbert Jacobs Cuijpers, is geboren omstreeks 1645 te ’s Gravenmoer. Jacob was visser van beroep. Hij is op 61-jarige leeftijd overleden op 5 mei 1706 te ’s Gravenmoer.
Jacob trouwde met Cornelia Huberts Bogaert (Boomgaart), dochter van Huibrecht Cornelissen en Adriaentken Peetersen Puijs, op 10 mei 1671 te ’s Gravenmoer nadat ze daar ook op 11 april 1671 in ondertrouw waren gegaan. Cornelia is geboren te ’s Gravenmoer. Ze is overleden na april 1735.


Fragment uit het trouwboek van “s Gravenmoer.

Het wel en wee van Jacob en Cornelia:
Een paar jaar na hun huwelijk kocht hij een huisje aan de dijk met een hofje.
In 1692 was Jacob Burgemeester van ’s Gravenmoer en in 1705 en 1706 was hij armmeester.

Jacob en Cornelia waren officieel lidmaten van de “Nederduits Gereformeerde” kerk, evenals alle latere leden van de familie Kuijpers.

Ze kregen samen de volgende kinderen:

6.12. [V] (i) Cornelia Cuijpers/(Kuijpers).
6.13. [V] (ii) Anna Jacobse Cuijpers/(Kuijpers). Ze is in 1691 vertrokken naar Roosendaal met een door de kerk afgegeven attestatie.
6.14. [M] (iii) Gijsbert Jacobsen “Gijsbregt Jacob” Kuijpers/(Cuijpers) is gedoopt op 18 augustus 1675 te ’s Gravenmoer. Doopgetuige was Jenneke Gijsbregts Kuiper.


Fragment ui het doopboek van ’s Gravenmoer.

6.15. [V] (iv) Adriaantje Jacob “Ariaentje” Cuijper/(Kuijpers) is gedoopt op 5 maart 1679 te ’s Gravenmoer. Doopgetuige was Adriaantje Puis. Ariaentje is overleden vóór 1717.
Ariaentje trouwde met Arien Janse van Peer, zoon van Jan Gerritsen van Peer (Zeeldraeijer) en Ariaentje Helligers, op 16 augustus 1699 te ’s Gravenmoer nadat ze daar al op 1 augustus 1699 in ondertrouw waren gegaan. Arien is geboren in Capelle en gedoopt op 11 juli 1677 te ’s Grevelduin Capelle. Nadat hij weduwnaar was geworden trouwde Arien van Peer met Maria Cornelisse Mouthaan (geb.1686) op 16 januari 1718 te ’s Grevelduin Capelle.
6.16. [V] (v) Eva Cuijper(s)/(Kuijpers) is geboren in juni 1682 te ’s Gravenmoer. Op de doopakte zijn de namen van de getuigen helaas onleesbaar. Eva is overleden vóór 1688 te ’s Gravenmoer.
6.17. [V] (vi) Catharina Cuijper.
6.18. [V] (vii) Eva jacobsen Cuijper(s) is geboren in 1688 te ’s Gravenmoer en aldaar gedoopt op 18 januari 1688.
Eva trouwde met Nicolaus van der Mast op 26 juni 1718 te ’s Gravenmoer, nadat ze daar al op 10 juni 1718 in ondertrouw waren gegaan.

Kronieken van Jacob en Cornelia Cuijper(s)
van 1673 tot en met 1735.

Een paar jaar na zijn huwelijk kocht hij een huisje aan de dijk met een hofje, voor f. 80,- kontant. In 1691 erfde hij het naburige stuk land van zijn vader. In 1685 kocht hij een groter huis met hof en landerijen. De koopsom van f. 633,- betaalde hij in 3 termijnen, de laatste in oktober 1686. In dit huis heeft hij tot zijn dood in 1706 gewoond, en zijn weduwe woonde er tot 1735. Toen verkocht ze het huis met erf en land voor f.140,-. Terug naar de stamboom.

In 1692 was Jacob Burgemeester van ’s Gravenmoer en in 1705 en 1706 was hij armmeester.
Dit waren (ere)functies, waarvoor men (in tweetal) werd aangewezen door de ambachtsheer. De burgemeesters, of Borgmeesters waren verantwoordelijk voor de openbare werken en de financiën van het dorp. Ze waren beëdigd en moesten na afloop rekenschap afleggen aan schout en schepenen. Als de boekhouding niet klopte, waren zij persoonlijk aansprakelijk. Armmeesters waren verantwoordelijk voor de bedeling en het onderhoud van arme mensen, het innen van huren en cijnzen van de H. Geest of Grote Armen, en het onderhoud van de eigendommen van het armbestuur. Terug naar de stamboom.

Stamboom Kuijpers generatie 5

Externe links:

WieWasWie.nl

GaHetNa.nl

FamilySearch.org